5G SONRASI HAYATTA KALMA REHBERİ

Güncelleme tarihi: 18 Şub

Yeni nesil kablosuz iletişim teknolojisi olan 5G'nin, yüksek hız, düşük gecikme, yüksek kapasite, yüksek güvenilirlik, enerji verimliliği ve yüksek coğrafi kapsama-erişim sağlayarak tüketici, endüstriyel ve kamu alanlarında gelişimi teşvik edeceği öngörülmektedir. 2023 yılına kadar bir milyar kullanıcının 5G teknolojisine erişmesi beklenmektedir. 500 Mb/sn ile 1 Gb/sn'ye (şimdilik) varan hızlarla 5G, veri aktarım yeteneklerimizi tamamen yeni bir düzeye taşıyacaktır.


Her yeni teknoloji gibi 5G sonrası bazı sektörlerde olumlu gelişmeler yaşanması beklenirken bazı sektörlerde olumsuz etkiler olması beklenmektedir. Bu sebeple hangi alanlara yönelmenin mantıklı olduğu konusunda bir yazı hazırladım.


PWC tarafından yapılan bir araştırma, 2030 yılında 5G yayılımının dünya GSYİH'sına 1,3 trilyon ABD Doları katkıda bulunacağını tahmin ediyor. BCG tarafından yapılan bir başka araştırma da benzer etkinin (1,4-1,7 trilyon ABD Doları) sadece A.B.D.'de olacağını öngörmüş. Qualcom için yapılan bir IHS Markit araştırması 2035 yılında 5G ile ilişkili iş sayısının 23 milyon kişiye ulaşacağını hesaplamış. Her üç araştırma da 5G'nin ekonomiye büyük katkıları olacağını gösteriyor.


Bu katkıyı doğrudan ve dolaylı olarak ikiye ayırmak gerekiyor.


DOĞRUDAN KATKI


İlk başta 5G, ağ altyapısı dağıtımı yoluyla doğrudan ekonomik faaliyete katkıda bulunacaktır.


4G ile birçok açıdan tatmin olmuş (şimdilik) son kullanıcı (B2C) yerine öncelikli olarak kuruluşları (B2B) hedefleyen 5G'nin ekonomiye yapacağı doğrudan katkıları şu şekilde önceliklendirebiliriz:


İlk aşamada operatörler, gelişmiş mobil geniş bant (eMBB), sabit ve mobil kablosuz erişim hizmetlerinin yanı sıra, nüfusun yoğun olduğu şehir alanlarında ilk mmWave dağıtımlarını sağlamak ve daha iyi bağlantı için temel bir geniş bant ağı (düşük-orta bant) kuracaklardır.

İkinci aşamada operatörler, 5G ağlarını genişletecektir. 5G kapsama alanı, düşük bant ve orta bant spektrumunu kullanan ana ulaşım yolları boyunca ve nüfus yoğunluğunun daha düşük olduğu bölgelerde daha kullanılabilir hale gelecek ve kentsel merkezlerde ve mekanlar ve alışveriş merkezleri gibi sıcak noktalarda mmWave yoğunluğu devam edecektir.

Üçüncü aşamada operatörler orta bant ve mmWave yoğunluğunu şehirler, işletmeler ve ana ve ikincil geçiş yolları arasında genişletecektir. 5G'nin doğrudan ekonomik etkisi, aşağıdakiler tarafından yönlendirilerek devam edecektir:

  • 4G ve 5G'yi aynı spektrum bandında paylaşmak için dinamik spektrum paylaşımını (DSS) kullanmak ve kapsama alanını ve kapasiteyi artırmak için mevcut makro şebekelerden yararlanmak,

  • Mevcut 5G'ye hazır şebeke altyapısının yazılımını yükseltmek,

  • Yeni 5G şebeke altyapısı kurmak

Sermaye ve işgücüne doğrudan harcama yoluyla gelecek değerin toplam potansiyelinin yaklaşık %30'unu temsil edeceği düşünülmektedir.


DOLAYLI KATKI


5G ağları yayılmaya ve gelişmeye devam ettikçe, ağlar endüstriler arasında yeni ve iyileştirilmiş kullanım durumları sağlayacağı için dolaylı olarak daha da büyük (toplam potansiyelin %70'i) bir ekonomik faaliyet dalgası oluşacaktır. Aşağıda bazı örnekleri verilen bu faaliyetler, daha yüksek üretkenlik, gelişmiş maliyet rekabet gücü ve daha iyi sağlık ve güvenlik yoluyla önemli sosyoekonomik faydalar sağlayacaktır:

  • Lokal özel ağlar: Operatörlerin yanı sıra firmaların iş alanlarında uzmanlaşmış ve NT / IT / OT sistemlerine bütünsel bir bakış açısına sahip sistem entegratörleri Telekom dünyası ile endüstriler arasındaki boşluğu dolduracak çözümler geliştireceklerdir.

  • Gerçek zamanlı işlem kontrolü: Montaj ve üretim hatlarında ve birden çok tesis genelinde süreçleri anlık olarak optimize eden gelişmiş analitik çözümleri.

  • Görüntü işleme: Kalite kontrol, denetim gibi süreçlerde sapmaları hızlı ve erken tespit etmek için gerçek zamanlı analitiğe dayanan çözümler.

  • Mobil ekipmanlar: Gerçek zamanlı bağlantısı ile, analitik odaklı gezinme ve koordinasyon kararları alabilen AGV, drone, forklift, otonom nakliye filoları gibi çözümler.

  • Artırılmış gerçeklik: Artırılmış gerçeklik gözlükleri gibi araçların üretim, servis, lojistik ve sağlık gibi alanlarda kullanıldığı çözümler.

  • Yeni iş yaratma: PPI, 5G'nin kolaylaştırmasına yardımcı olacağı teknolojik gelişmelerin kayıplara değil, toplam istihdam kazanımlarına yol açmasını bekliyor. 5G tarafından yaratılan işlerin, otomasyon nedeniyle kaybedeceğimiz işlerden daha yüksek ücret almasını öngörülüyor. Bu aşamada kaybolan işlerin yerine yaratılacak işler için de şimdiden kendimizi geliştirmek hiç fena fikir değil.


Bu yazının zenginleştirilmesi konusunda verdikleri geri beslemeler için 5G çözüm ortağımız Opticoms'a teşekkür ederim.


BiLiG OpEx, müşterilerine "kendi kendini ödeyen teknolojik çözümler" sunmaktadır. Detaylı bilgi almak için aşağıdaki "Book Now" kutusundan çevrimiçi görüşme için randevu alabilirsiniz.


16 görüntüleme