OPERASYONEL MÜKEMMELLİK

OPERASYONEL MÜKEMMELLİK ÇÖZÜMLERİMİZ İLE KARLILIĞINIZI ARTIRIN

 

OPERASYONEL MÜKEMMELLİK NEDİR?

Operasyonel Mükemmellik ya da kısa adıyla OpEx, organizasyonların stratejilerini iş sonuçlarına vardırma yolunda işleyen tüm süreçlerindeki verim, kalite gibi karlılığa etki eden faktörleri Yalın 6 Sigma, TPM, DFSS, Dijitalizasyon gibi bilimsel ve kendini dünyaca kanıtlamış metotlar kullanarak müşterilerine katma değer sağlayacakları şekilde iyileştiren bir yaklaşımdır. Operasyonel Mükemmellik kuruluşların karlılığını artırır. 

OpEx.jpg
 

NEDEN OPERASYONEL MÜKEMMELLİK?

Organizasyonlar sürekli değişimle karşı karşıyadır. Başlangıçtaki kurulan düzen zamanla istekleri karşılamada yetersiz kaldığından sürekli iyileştirilmelidir. Dünya çapında başarısını kanıtlamış Operasyonel Mükemmellik araçları ile;

 • Oluşan hataları önler

 • Mevcut süreç maliyetlerinden tasarruf eder (enerji, doğalgaz, sarflar vs)

 • Süreçlerin verim ve etkinliklerini artırır (duruşlar, beklemeler, stoklar, personel, enerji vs)

 • Daha kaliteli üreterek/hizmet sağlayarak satış miktarı/payının artırır

 • Maliyetleri azaltarak birim fiyat karlılığını artırır

 • Satış verimliliğini artırırsınız

PitStop.jpg
 

OPERASYONEL MÜKEMMELLİK ARAÇLARI İLE ŞU YETENEKLERE KAVUŞURSUNUZ:

Operasyonel Mükemmellik araçları kalite iyileştirmeden, verimlilik artırmaya, stok optimizasyonundan duruşların azaltılmasına bir çok araç barındırır:

 • Yalın ile süreçlerinizdeki duruşlar azalır.

 • 6 Sigma ile ürün kalitenize etki eden değişkenliği kontrol altına alırsınız

 • TPM ile makineleriniz "0 arıza, 0 hata, 0 kaza" prensibi ile çalışır

 • 5S ile çalışma ortamınız size en yüksek verimi sağlayacak şekilde düzenlenir

 • İstatistiksel Proses Kontrol (İPK) ile süreçlerinizdeki sinyalleri takip ederek hatalarınızı önlersiniz. 

 • Süreç Haritalama ile süreçlerinizdeki verimlilik artışı ihtiyaçlarını görebilir ve iyileştirebilirsiniz. 

 • Kök Neden Analizi araçları ile hataların sebeplerini tespit ederek kalitenizde iyileştirme sağlarsınız.

 • Görev Madenciliği ve Süreç Madenciliği ile süreçlerinizdeki verimlilik ihtiyaçlarını anlık olarak görebilir ve aksiyon alabilirsiniz

 • Makine Öğrenmesi ile kompleks kalite problemlerinize etki eden sebepleri hızlı bir şekilde kontrol altına alabilirsiniz. 

 • Dijitalizasyon teknolojileri ile süreçlerinizdeki insan kaynaklı kayıp ve hataları ortadan kaldırabilirsiniz. 

improvement.jpg
 

OPERASYONEL MÜKEMMELLİK ADIMLARI

Operasyonel Mükemmellik çalışmaları işletmenizin kapasite kullanımını, karlılığını ve cirosunu kısa ve orta vadede artıracak yatırımlardır. Her yatırımda olduğu gibi, Operasyonel Mükemmellik projelerinin çözümleri yatırımlarının da kuruluşlara tatmin edici bir yatırım geri dönüş (ROI) sağlaması beklenir. Bu yaklaşımda iki aşamalı bir yol uyguluyoruz:

 

1- OPERASYONEL MÜKEMMELLİK FIRSATLARININ BULUNMASI (OpEx-CHECK-UP®)

 

Yukarıda belirtilen Operasyonel Mükemmellik ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde, kuruluşların stratejileri ile iş sonuçları arasındaki ilişkiyi kurar ve hedeflemeyi yapar. Süreçlerin kanıtlanmış bilimsel ve teknolojik metotlar kullanılarak analiz edildiği ve bu analizlere dayanılarak OpEx Yol Haritası’nın ortaya çıkarıldığı bir çalışmadır. Check-Up® süresi kuruluşun büyüklüğüne ve süreçlerinin kompleksitesine bağlı olarak  farklılık gösterebilir.

 

OpEx-Check-Up ®’tan şu çıktıları elde edersiniz:

 • Stratejilerinize ve maliyetlerinize en fazla etki eden Kritik Süreçler ve Temel Performans Göstergelerinin (KPI) belirlenmesi ile iyileştirmede doğru süreç ve alanlara odaklanırsınız. Buradaki amaç Operasyonel Mükemmellik projelerinin kuruluşunuz açısından en doğru süreçler içerisinden seçilmesidir.

 • Bu kritik süreçler bazında yüzlerce iyileştirme fırsatınız ortaya çıkarılır. Bu iyileştirmeler çok basit Kaizenler de olabilir optimizasyon çalışmalarının yapılacağı 6 Sigma projeleri de. Operasyonel Mükemmellik'te her türlü proje için farklı bir iyileştirme aracı mevcuttur. 

 • İyileştirme Fırsatlarınız'ın finansal etkileri (mevcut kayıp ve iyileştirme sonucu kazanç) belirlenir. Operasyonel Mükemmellik projeleri belirli bir efor harcatan aktiviteler olduğu için finansal getirileri önceden belirlenmelidir.  

 • Stratejik önem, kayıplara katkı, iyileştirme maliyeti ve beklenen fayda göz önünde bulundurularak önceliklendirilmiş İyileştirme Fırsatları Listeniz hazırlanır. Bu liste önümüzdeki 1-2 yılın tüm Operasyonel Mükemmellik projelerini içerir. 

 

2- OPERASYONEL MÜKEMMELLİK PROJELERİNİN GERÇEKLEŞTİRİLMESİ (ROLL-OUT )

 

Check-Up sonrasında Operasyonel Mükemmellik projeleri seçildikten sonra Roll-Out adı verilen ikinci adım uygulanır. Roll-Out iki farklı şekilde olabilir:

 • Proje Liderliği Yaklaşımı: Bu yaklaşımda belirlenen Operasyonel Mükemmellik projelerinin ilerletilmesinde danışmanlarımız proje lideri olarak görev alır ve kuruluşunuzdan belirlenecek kişiler bu projelere teknik ve uygulama desteği verir.  

 • Eğitim ve Koçluk Yaklaşımı: Bu yaklaşımda ise Operasyonel Mükemmellik projeleri sürekli iyileştirme araçları hakkında detaylı eğitimler alan kuruluşunuz çalışanlarının liderliğinde yürütülür. Danışmanlarımız bu kişilere periyodik ve dönemsel koçluklar sağlar.

 

Operasyonel Mükemmellik araçları ile iyileştirilen farklı sektörlerden bazı örnek vakalara aşağıdan ulaşabilirsiniz. 

iplik_edited (1).jpg
TEKSTİL
 • Örgü makineleri tip değişim süresinin kısaltılması

 • Kasar makineleri proses değişim süresinin kısaltılması

 • Ram makineleri temizlik süresinin kısaltılması

 • Baskı makinesi şablon değişim süresinin kısaltılması

 • Renk tutmaz hatalarının azaltılması

 • Kasar makinesi arıza sıklığının azaltılması

 • Arıza müdahale süresinin kısaltılması

 • RF kurutma nemi değişkenliğinin azaltılması

 • Malzeme/yarı mamül/ürün arama sürelerinin kısaltılması

 • Kamyon yükleme sürelerinin kısaltılması

 • İplik kopuş hatalarının azaltılması

 • Sürtme izi hatalarının azaltılması

 • Çözgü kopuğu hatalarının azaltılması

 • Soda kullanım miktarının azaltılması

 • Tarak makinesi tip değişim süresinin azaltılması

 • Numune üretim süresinin kısaltılması

 • Boya hazırlık süresinin kısaltılması

 • Kurutma makinesi doğalgaz ve enerji tasarrufu

 • Sanfor makinesi çekmezlik hatasının azaltılması

 • Kumaşta toz/elyaf hatasının azaltılması

 • Gaze makinesi iz hatasının azaltılması

Operasyonel Mükemmellik hakkında detaylı bilgi almak için lütfen aşağıdaki bağlantıdan randevu alınız.