EĞİTİM MATRİSİ

Eğitimlerimiz kuruluşların istek ve ihtiyaçlarına özel olarak hazırlanmaktadır. Örneğin bir plastik granül hammadde üreticisi ile bir bankaya verilen eğitim aynı başlığa da sahip olsa hem içerik olarak hem de kullanılan materyaller açısından farklılık göstermektedir. İlgilendiğiniz eğitimlerle ilgili bilgi almak için lütfen iletişime geçiniz.

EĞİTİM ADI
EĞİTİM AMACI
GÜN
Süreç Madenciliği
Süreçlerinde basitleştirme/hatasızlaştırma yapmak isteyen kuruluşların odaklanacakları süreci belirleyebilmeleri için geliştirilmiş uygulamalı bir eğitim
2
Yalın 6 Sigma Kara Kuşak
Üretim ve hizmet sektöründe operasyonel sıkıntıların Y6S metodu çerçevesinde çözülmesi için geliştirilmiş etkili bir metodolojidir. Yalın 6 Sigma Süreç İyileştirme Metodu tecrübe aşamasıdır.
25
Yalın 6 Sigma Yeşil Kuşak
Üretim ve hizmet sektöründe operasyonel sıkıntıların Y6S metodu çerçevesinde çözülmesi için geliştirilmiş etkili bir metodolojidir. Yalın 6 Sigma Süreç İyileştirme Metodu uzmanlık aşamasıdır.
12
Yalın Mali Yapı ve Maliyet Azaltma
Maliyetlendirme süreçlerinde yalın yaklaşımın anlatılması
2
R ve Python ile Büyük Veri Analizi
Büyük verinin kullanıldığı süreçlerde R ve Python dilleri ile Yapay Zeka analizlerin yapılması
6
Robotik Proses Otomasyon (RPA)
Bilgisayarda manuel yapılan (kopyala-yapıştır, eposta gönderme, veri arama vs) işlerin robot yazılımlar ile otomatik hale getirilmesi
6
TRIZ Problem Çözme Metodolojisi
İşletmede yaşanan bir problemin ya da kısıtın yaratıcı ve yenilikçi teknikleri ile ele alınarak çözüme kavuşturulması
4
Ind. 4.0 101 (Ind 4.0 Giriş)
Endüstri 4.0 ile günlük üretim uygulamalarının birleştirilmesi
2
8D Problem Çözme Metodolojisi
Bir problemin gerçek kök nedenler ile tüm etkileri ve souçları ile ele alınarak çözülmesinin sistematik olarak anlaşılması
1
İnovasyon teknikleri
Müşteriye katma değer sağlayacak pazarda rakipler tarafından uygulanmayan ürün/hizmetlerin geliştirilmesi
2
Sürdürülebilir Süreç Yönetimi (Temel Yetkinlikler, TPG/KPI, Kritik Süreç Analizi, Süreç Kimliği)
Kurumların en öncelikli süreçlerini doğru metriklerle yönetmelerini uygulamalı olarak sağlamak
2
8 Ölümcül İsraf ve Katma Değer Analizi
İşletmedeki ölümcül israfların örnekler ile anlatılması
1
Yalın İşletme (Sürekli Akış, İşgücü (Shojinka) ve Hat Dengeleme (Heijunka), T-Card, Poka Yoke)
Yalın bir işletmenin nasıl işlediğinin örnekler ile anlatılması.
4
Ölçüm Sistemleri Analizi (MSA)
Ölçüm sistemlerinin sonuçlarının doğru, kesin ve yeterli çözünürlükte olduğunun istatistiksel metotlar ile analiz edilmesi ve iyileştirilmesinin anlatılmas
2
Dengeli Kurumsal Karne (Balanced Scorecard)
Stratejilerden hedeflere ve iş planlarına doğru strateji yönetiminin doğru yapılanmasının sağlanması
2
Toplam Verimli Bakım ve Bakım Mükemmelliği (OEE ve SMED Dahil)
0 arıza, minimum bakım süresi, 0 kalite hatası, 0 iş kazası amaçlı makine ve bakım verimliliğinin yönetilmesi.
2
Deney Tasarımı (Design of Experiments– DOE)
Tam ve Kesirli Fonksiyonel Deney Tasarımları, temel DOE
2
Kalite Fonksiyon Yayılımı (Quality Function Deployment - QFD)
Müşteri isterlerinin ürüne uygulanması ve çakışmaların yönetilmesi yöntemi
1
DAŞ - Değer Akış Şeması ile Süreç Analizi
Kurumların işletmelerinde Yalın uygulamalarını başlatmadan önce malzeme/bilgi akışını çizmelerini ve iyileştirme fırsatlarını belirlemelerini uygulamalı olarak sağlatmak
1
ABC - Gerçek Maliyet Gerçek Karlılık
ABC (Aktivite Bazlı Maliyetlendirme) yöntemi tanıtılacak ve izlenecek metodoloji uygulamalı olarak aktarılacaktır.
2
Stok ve Envanter Yönetimi
Stok yönetimi temelleri, stok tipleri ve hesaplama yöntemleri katılımcılara aktarılacak, stok yönetim grafiğinin kurulması için gerekli metodik adımlar ve önceliklendirme yöntemleri öğretilecektir.
2
OEE - Toplam Ekipman Etkinliği ile Kapasite Kullanımını Arttırın
OEE, kurumun/birimin kurulu (üretim/hizmet – insan/makina) kapasitesinin ne kadarını etkin olarak kullandığına yönelik bir temel performans göstergesidir. Bu eğitimle OEE kavramı, hesaplama ve yorumlama yöntemleri ile farklı sektör ve alanlardaki uygulamaları ele alınacaktır.
2
SMED - Hızlı Setup
Tip değişimi/parça değişimi/kalıp değişimi/kamyon yükleme/arıza müdahalesi/bakım gibi süreçlerin daha kısa zamanda yapılabilmesi ve kapasite kullanımının artırılması için uygulamalı eğitim
1
5S - İşyeri Düzeni-Görsel Yönetim-Standar İş
5S kavramı katılımcılara tanıtılacak, bir alanda metodik 5S uygulanması için adımlar ve detaylı içerikleri uygulamalı olarak tanıtılacaktır.
2
FMEA / FMECA (Hata Durumu Etki ve Kritiklik Analizi)
ARGE merkezlerinin, yeni ürün ortaya çıkaracak kuruluşların, proseslerinde değişiklikler yapacak kuruluşların ortaya çıkabilecek potansiyel sorunları önceden kantitatif yöntemlerle tespit etmelerini ve önlem almalarını uygulamalı olarak sağlatmak
2
Süreç Yeterlilik ve Kararlılık (Cp-Cpk ve Kontrol Grf.) Analizleri
Mevcut süreçlerin müşteri isteklerini karşılama kapasitesinin ölçülmesi
1
Hipotez Testleri ile Karar Destek
Birden fazla gruplanmış veri arasında istatistiki karşılaştırma yaparak bu grupların aynı kitleden mi farklı kitleden mi geldiğinin (örn, iki farklı kimyasalın boya tutunmasına etkisinin aynı mı farklı mı olduğunun) saptanması için yöntemlerin uygulamalı olarak öğretilmesi
2
İPK - İstatistik Proses Kontrol
Kurumların, süreçlerini bilimsel yaklaşımla yönetebilmeleri için süreç girdi ve çıktılarının istatistiki yöntemlerle izlenmesi ve gereken düzeltmelerin şirket maddi kayba uğramadan önce yapılması
2
Veri ile Anlama ve Tahminleme
Kurumların problem kaynaklarını verileri kullanarak analiz etmelerini uygulamalı olarak sağlamak
2
Hoshin-Kanri
Kurumların en öncelikli süreçlerini ortaya çıkarmalarını ve doğru metriklerle izlemelerini uygulamalı olarak sağlamak
3
VOC- Müşteri beklentilerinin parametrik hale getirilmesi
Kurumların, girişimlerin, startupların, arge projelerinin müşterilerini tanımaları, müşterilerin ihtiyaçlarını analiz edip doğru aksiyonları almalarını uygulamalı olarak sağlamak (Müşterim kim, benden gerçekte ne istiyor, ben nasıl cevap veriyorum)
2
Kaizen-Blitz
Üretim ve hizmet sektöründe operasyonel sıkıntıların tek bir oturumda 5-7 gün içerisinde çözülmesi için geliştirilmiş etkili bir metodolojidir.
2
Yalın 6 Sigma Sarı Kuşak
Üretim ve hizmet sektöründe operasyonel sıkıntıların Y6S metodu çerçevesinde çözülmesi için geliştirilmiş etkili bir metodolojidir. Yalın 6 Sigma Süreç İyileştirme Metodu giriş aşamasıdır.
4